SpeakIT

SpeakIT Tablet

Talservice för webbplatser

Om SpeakIT


SpeakIT är en lyssnatjänst som gör det möjligt för alla kommuner, myndigheter, organisationer och företag som har hemsidor, att öka tillgängligheten till sin information. Med någon av våra tjänster på Era hemsidor kan alla besökare få texten uppläst med hjälp av syntetiskt tal. Så småningom kommer ReadIT 3.0 att ersätta SpeakIT.


Tal på hemsidan

Idag har ca 1 miljon av Sveriges befolkning svårt att ta till sig den information som läggs ut på nätet. Detta kan bero på dyslexi, en synskada eller kanske ett motoriskt funktionshinder. Undersökningar har också visat att många invandrare har lättare att förstå tal än text. Vi har enkla och prisvärda alternativ för att öka tillgängligheten för de stora grupper i samhället som idag har svårt för att ta till sig information i form av text.


Enkelt

Du får en länkadress av oss som du sedan placerar som en länk på sidorna, det är allt! När detta är gjort är Din hemsida ansluten till tjänsten du valt och klar att använda. När någon besöker hemsidan klickar personen på länken, tjänsten startar och användaren får tillgång till lyssnatjänsten.


Anpassningsbar

En verktygspanel och en popup-meny blir synlig på besökarens skärm och det finns sedan flera olika sätt för besökaren att själv styra vad man vill lyssna på. Som siteägare eller administratör har Du också stora möjligheter att själv välja vilken layout tjänsten ska ha och att anpassa den till hemsidans grafiska profil.

 

KONTAKTA OSS

  • Address: Insipio AB
    Ågatan 4 374 36 Karlshamn Sweden
  • Email: info@insipio.com
  • Telephone: +46 (0) 721 72 56 98

FACEBOOK

SPRÅK